NORDJYSK KUNST
NU

Åbningstale v. Anne Lie Stokbro

Nordjysk kunst NU - åbningstale, Skagens Odde Naturcenter, 29.8.2009

Forleden modtog jeg et digitalt spørgeskema fra Region Nordjylland, som gerne ville have min mening om, hvordan det står til med kulturen i landsdelen lige nu. Spørgeskemaet er sendt ud til en bred kreds af kunstnere og kulturinstitutioner, og målet er at kortlægge og analysere kulturlivets aktuelle tilstand for fremover at kunne forbedre dets vilkår og målrette de midler, der er til rådighed.

Gennem 39 spørgsmål skulle jeg bekende kulør i forhold til udviklingsmulighederne for kulturens vækstlag, forholde mig fra meget til meget lidt enig i udsagn om den etablerede kulturs vilkår, og jeg blev bedt om at give mit besyv med, hvis jeg havde idéer til, hvordan kulturlivet kunne styrkes fremover. Det var store og vigtige spørgsmål, der skulle svares på, ikke kun for at give et billede af her og nu, men også for at give input til regionens fremtidige kulturpolitik.

Summen af det hele blev noget i retning af, at "her går det godt, send flere penge", for i den institution, jeg repræsenterer, går det godt, hvis vi ser bort fra økonomien. Vi samarbejder med markante og væsentlige kunstnere, vi har en stor historisk fond at øse af i form af de vore samlinger og de mange kunstnere, der har været medlemmer af Vrå-udstillingen gennem tiderne, og vi har et interesseret og engageret publikum, der nyder at gense de gamle og blive udfordret af de nye Vrå-kunstnere. Så det går godt, men aktiviteterne koster penge.

Derfor kommer svaret nok ikke som den store overraskelse, når det engang når frem til Regionens "Kontor for regional udvikling - Kultur, Turisme, Uddannelse og IKT", og jeg er nok heller ikke ene om at give et tvetydigt svar.

Kortlægninger og analyser af den her slags er vigtige. De giver et fingerpeg om, hvor der er tilfredshed, og hvor skoen trykker i kulturlivet p.t., og læses svarene rigtigt, vil de også sige noget om de ligheder og forskelle, der er mellem kunstnernes og kulturinstitutionernes opfattelse af kulturlivets duelighed, og deres forventninger og håb til fremtidens kulturpolitik.

For selvfølgelig er der forskel på, om man er udøvende maler, forfatter, skuespiller eller musiker, der gennem kunsten udtrykker nysgerrighed, tvivl, erkendelse og kritik med sit hjerteblod, eller man er kulturformidler, der "lever af" kunsten og ikke ville have noget at formidle, hvis ikke andre skabte den.

Selvfølgelig er der forskel på, om man repræsenterer sig selv og alene står til ansvar for sin kunst, eller man har et institutionelt bagland at læne sig op ad.

Og selvfølgelig er der forskel på, om man er anerkendt eller på vej, hører hjemme i storbyen eller på landet, har "omsætning" nok, eller må leve fra hånden i munden. I dette sidste er der så til gengæld ikke så stor forskel på, om man er udøvende eller formidlende.

Så vi er sikkert mange, der glæder os til november, hvor Regionen offentliggør, hvordan det står til, og hvilke forslag, der er til fremtiden.

Og så er der jo sket det, som der så ofte sker. Kunsten har overhalet forvalterne indenom.

NORDJYSK KUNST NU giver syn for sagen, her kan vi direkte foran værkerne opleve, hvordan det står til med nordjysk billedkunst lige nu, og hvilke spor der tegner sig for fremtiden. På seks udstillinger rundt omkring i regionen kan vi i løbet af efteråret møde den nordjyske samtidskunst repræsenteret af hen ved 70 billedkunstneres værker. Udgangspunktet er medlemmerne af BKF, Billedkunstnernes Forbunds Nordjyllands-afdeling, som har indbudt gæster fra vækstlaget, fremtidens BKF'ere.

Udstillingerne tematiserer hver en af de store traditionelle motivkredse i billedkunsten, her på Skagens Odde Naturcenter naturligt nok kysten. Vi får kunstnernes bud på skildringen, fortolkningen og abstraktionen af kysten, både som geografisk og mentalt fænomen.

Og det giver raison, at det er netop her i Skagen, at kysten tematiseres. Nemlig på grund af det omgivende kystlandskabs uovertrufne herlighedsværdi, som sætter et markant punktum for Nordjylland. Havde vi et Land's End eller et Finistèrre ville det være Skagen. Men også på grund af det historiske perspektiv. Det var her til Skagen, at kunstnerne søgte for 150 år siden for at male i det intense kystlys omkring byen. Det var de malere, der bragte billedkunsten til Nordjylland. Det var jo her, det hele begyndte.

Kysten som begreb er også et stærkt tilstedeværende element i oplevelsen af Skagen. For kysten betegner en mental grænse, der kan eller ikke kan overskrides, tankerne kan sendes drømmende ud over havet, eller samme havs storhed og uendelighed kan virke umulig eller uoverkommelig at passere. Kysten er tærsklen, der hvor man skal beslutte sig for, om man i overført betydning vil blive hjemme eller drage ud i verden. Det er da intet under, at kunstnere fascineres af kysten, skildrer den naturalistisk, fortolker dens betydning i symbolsk form og abstraherer over den som begreb. Kyst-temaet er rummeligt, og rummelighed er en livsnødvendighed for samtidskunsten. Kunsten kan og skal bevæge sig i alle retninger, bruge alle moderne virkemidler, forholde sig til samtiden på godt og ondt, vise os det, vi ellers aldrig ville få at se. Og alle disse fordringer kan man stille til Nordjysk Kunst Nu, og få svar på tiltale. Vi kan derfor allerede nu konstatere, endnu engang før forvalterne kan se resultaterne sort på hvidt og opført i pæne søjlediagrammer, at det står godt til med nordjysk kunst lige nu, der er gode forhåbninger til fremtiden, og skulle der være flere penge på vej, vil det ikke være en hindring for den fortsatte udvikling.

Kære kunstnere, kære BKF-Nordjylland. Tillykke med udstillingen, tillykke med initiativet og rigtig god vind fremover.

Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro, Kunstbygningen Vrå.