NORDJYSK KUNST
NU

Forord v. Erik Meistrup

Nordjysk Kunst NU

Verden stander for tiden i økonomisk krise, hvilket også påvirker salget af kunst. Dette tidspunkt er måske det helt rigtige for at udsende denne opdaterede oversigt over professionelle nordjyske kunstnere, så man som galleri eller publikum kan orientere sig i, hvad man specielt kan byde på i begrebet og stedet Nordjylland.

Det nordjyske er noget særligt på en mærkelig udefineret måde. Det er ikke kunstnerne, de er lige så forskellige som kunstnere andre steder. Det er ikke de værker, kunstnerne skaber, for de som deres ophavsmænd lige så varierede som andre steder i landet. Måske er det noget med baggrunden i landskabet og naturen, der på en eller anden måde ligger som en underliggende forståelse et eller andet sted. Måske er det en fornemmelse af særlig samhørighed mellem området, menneskene og udstillings livet. Måske er det en fornemmelse at være i udkanten af Danmark ikke kun geografisk, men også mentalt, fordi de besluttende instanser og store landsdækkende medier næsten udelukkende sidder tungt i København og kun i begrænset omfang bevæger sig ud til randeksistenserne i deres reservater. Måske er det blanding af disse forhold og noget andet og mere. Under alle omstændigheder er der et skær af noget særligt over det at være nordjysk kunstner, som jo bl.a. viser sig i, at man kan udgive dette opslagsværk.

Der er et særligt skær over det nordjyske, men der er også en barsk virkelighed, hvor man som professionel kunstner til stadighed skal kæmpe for sin plads og position, fordi der er mange glade og ambitiøse amatører, der prøver at gøre en hobby eller terapeutisk proces til en større eller mindre bibeskæftigelse. Det betyder, at udbuddet af kreative varer er et stort uoverskueligt marked, hvor mange også beslutningstagere i kommuner og forskellige institutioner har svært ved at skelne og forstå betydningen af, at satse på professionel kvalitet. En satsning er med til både at fastholde et stort og varieret kunstnerisk udbud og er med til at sikre, at kunstnere tør kaste sig ud i flere eksperimenter eller fordybe sig i vedkommendes særlige billedsprog og skabe nye og betydningsfulde værker til glæde og gavn for såvel samfundet som for enkelt personer.

God kunst beriger tilværelsen for alle - også selvom man måske ikke selv lige lægger mærke til det. God kunst er en afgørende del af hele den offentlige dannelse og et væsentligt grundlag i al uddannelse. Men god kunst sætter også skel og danner sine egne meninger på samme måde som politiske holdninger gør. God kunst er en rigdomskilde, der flyder over med mange forskellige typer af billeder og andre flerdimensionelle udtryksformer. Billeder der er skabt af erindringer, fantasier, følelser, indsigt og eksperimenter. Billeder, der nogle gange kan ændre historien, og andre gange 'bare' er billeder, der beriger et enkelt privat hjem og dets menneskers hverdag.

Lige meget, hvordan man oplever og ser kunsten, så er det vigtigt, at den fortsat er der rundt omkring i hele landet, og at den fortsat udvikler sig og afspejler sin tid eller er helt uden for tiden. Det er vigtigt, at der er en nordjysk kunst LIGE NU, som lever og ånder spredt i hele området og dermed tilbyder udstillingsmæssige oplevelser. Denne bog gør det muligt at finde nogle af de vigtigste og afgørende nordjyske kunstnere og få noget grundlæggende at vide om dem og deres værkers præsentationer. Bogen giver forhåbentlig lyst til at søge og finde frem til dem, der interesser en mest, men den kan måske også give en overraskelse, så man får lyst til at søge og finde, noget man ikke før har lagt mærke til. God fornøjelse med læsningen.

Erik Meistrup
Kulturredaktør og kunstkritiker

Erik Meistrup
Kulturredaktør, konsulent
forfatter, kunstkritiker
Skodshøjen 28
DK-8240 Risskov
Mob: 40 26 29 41