NORDJYSK KUNST
NU

Forord v. Jette Wistoft Noyes

Lidt om baggrunden for "Nordjysk Kunst NU".

Idéen med denne bog er, at den dels skal være katalog for udstillingsprojektet "Nordjysk Kunst NU" over de kunstnere, der har sagt ja til at være med i udstillingerne. Derudover skal bogen fungere som en præsentations- og opslagsbog over så mange som muligt af de professionelt anerkendte kunstnere, som er bosiddende i Nordjylland. Bogen indeholder derfor lidt flere kunstnere end antallet af udstillere, da enkelte har været forhindret i at udstille.

Projektet begyndte på initiativ fra bestyrelsen for Billedkunstnernes Forbund - regionsudvalg Nordjylland (BKF-Nord) i samarbejde med en kulturrepræsentant fra kommunerne i Nordjylland. Det blev et udstillings- og formidlingsprojekt bestående af 6 udstillinger fordelt i hele regionen i efteråret 2009, med bogudgivelse og hjemmeside.

Et af formålene er at præsentere den professionelle billedkunst i hele Nordjylland på en gang, med de positive konsekvenser det kan give, bl.a. i form af synlighed og samarbejde i hele regionen.

Foruden BKF-Nords medlemmer er der inviteret en række andre herboende kunstnere, en del unge, for at sikre os at den seriøst arbejdende del af den unge kunstnergeneration også er repræsenteret.

Materialet til denne bog er udvalgt af deltagerne selv, tekster og billeder. De fleste har ønsket at præsentere deres CV, andre har valgt, at gøre det på en anden måde. Vi har forsøgt, efter bedste evne, at lave de enkelte opslag efter kunstnernes ønske. Dog har vi valgt typografi og overordnet layout. Vi håber, at alle synes, at det kan bruges.

Om udstillingsprojektet "Nordjysk Kunst NU" kan der siges, at de udstillende kunstnere har valgt det eller de temaer, de ønsker at udstille under, og er således blevet fordelt på de 6 udstillingssteder med undertemaer, som er:

- Skagens Odde Naturcenter: NU - Kyst
- Kunstetagerne, Hobro: NU - Menneske
- Kastet, Thisted: NU - Lys
- Vrå Højskole: NU - Landskab
- Nordkraft, Aalborg: NU - Rum/Objekt
- Metropolen, Hjørring: Fællesudstilling

Tak til alle, der har hjulpet med til at virkeliggøre dette projekt.

Jette Wistoft Noyes, formand for BKF-Nord